بارگذاری...
تماس با ما
آدرس دفتر انجمن الکلی های گمنام ایران
مشهد، قاسم آباد، نبش حجاب 78، مجتمع پزشکان غرب، طبقه دوم، واحد 12

شماره تلفن

دفتر مرکزی:

روابط عمومی:

شماره ماندگار کمیته وب سایت:

سایر اطلاعات

وبسایت:
www.aairan.org
دفتر خدمات عمومی:
www.aa.org